Onze oplossing voor het verbeteren van opbrengsten en het oplossen van problemen door het optimaliseren van de biologie in afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Werkingsprincipe

AANGEPASTE EN UITVOERENDE BIOLOGIE
 • Vermindert de bulking en het slib.
 • Vermindert de slibproductie in het nabezinkingsbekken.
 • Verhoogt de capaciteit van het waterzuiveringsstation.
 • Stabiliseert de biologie in het station.
 • Vermindert de werkingskosten (energieverbruik en slibverwerking).
 • Maakt het mogelijk meer verontreiniging te behandelen met dezelfde installatie.
 • Natuurlijke hulp voor floculatie en voor coagulatie (betere SVI in de bezinkingsbekken).
VERBETERING VAN DE RENDEMENTEN BZV, CZV, N, P EN ZS
 • Betere stabiliteit van de resultaten.
TOTALE NITRIFICATIE EN VERWIJDERING VAN DE H2S PRODUCTIE
 • Veiligere werkomgeving.
 • Vermindert de corrosie.
 • Bestrijdt efficiënt de geuren.
BEHANDELING VAN SPECIFIEKE ORGANISHE VERONTREINIGINGEN
 • Halogenen, tensio-actieven, fenol, petroleum derivaten, PCB’s, organische zwavel, stikstof, vet, koolwaterstoffen, dioxines, cyanuren,
  cresol, chloro-fenol, cellulose..
HET STARTEN OF HET HEROPSTARTEN (NA EEN BIOLOGISCHE CRASH VAN EEN STATION)

Methodologie

l

Audit

1. Definitie van het probleem en de nagestreefde doelen

2. Karakterisering van het station door een bezoek ter plaatse en een studie van het plan

3. Vragen / Antwoorden en studie van stationsgegevens (volume, flow, belasting, CNP-balans, belastingen, enz.)

4. Monstername en microscopische analyse van slib

Offerte

– Analyse van het probleem door het wetenschappelijk comité

– Meting van de relevantie en haalbaarheid van een biologische behandeling

– Berekening van de hoeveelheid en de formulering van het productt

– Beoordeling en inschatting van de mogelijke winst in verhouding tot de kosten

– Aanbod van prijs met toewijding van resultaten en / of constructie van de ROI

Behandeling

– Het opmaken van het specifieke product volgens het type verontreiniging en het gewenste doel

– Behandelingsprotocol (hoeveelheid, tijdstip van toediening, frequentie, te behandelen locatie)

– Evolutie van de behandeling na verloop van tijd

Controle en monitoring

– Definitie van controleparameters (KPI)

– Technische opvolging van resultaten en analyse

– mogelijke aanpassing van de behandeling en formulering van het product

– rapporten

Wilt u meer informatie over dit product ?
Ontdek onze gedetailleerde productbrochure en onze referenties BIO-EPUR

2
Contact

Idrabel SPRL