Een proactieve oplossing die de onderhoudskosten van riool en pompstations
vermindert door slib, vet en geuren te verminderen.

Afbraak van bezinksel van slib en vet
 • Vermindert afzettingen van slib en vet met 80%.
 • Lagere onderhoudskosten enreiniging van rioolstelsels en pompstations.
 • Verbetert de doorstroming.
 • Vermindert de aanwezigheid van ratten en insecten.
Eliminatie van H2S-productie
 • Verwijdert de geurhinder met 80%.
 • Beveiligt het werk van het personeel.
 • Vermindert netwerkcorrosie.
Omviorming van N-Org in N-NH4
 • Verwijdert geurhinder.
Behandeling van specifieke organische verontreinigende stoffen
 • Gehalogeneerde, oppervlakteactieve stoffen, fenol, petroleum derivaten PCB’s, organische zwavel, stikstof, vet, koolwaterstoffen, dioxinen, cyaniden, cresol, chloorfenol, cellulose.

Methodologie

l

Bezoek, sondering en voorbereidende analyse

Een voorbereidend bezoek wordt uitgevoerd, waaronder:

 1. een eerste identificatie van het rioolsysteem en gemiddelde hoogten van slib en water (waarvan de definitieve waarden worden bepaald tijdens de eerste bathymetrie).
 2. een beoordeling van de fysisch-chemische kwaliteit van water en slib.
 3. de identificatie van de verschillende doseerpunten.

Verspreiding

Wekelijks wordt er handmatig gespreid vanaf de doseerpunten op het rioolplan aangeduid. De verspreiding van de producten gebeurt op een natuurlijke manier door de circulatie van het afvalwater op het volledige netwerkoppervlak, zodat er 10, dan 5 g per inwoner equiv alent per week verspreid worden.

De locatie van al deze punten wordt vermeld in een spreidingsschema inclusief hoeveelheden en
gecommuniceerd aan de klant na ontvangst van de bestelling.

bathymetriën

Metingen van slib en waterhoogte worden gemaakt met behulp van een gegradueerde mijlpaal (centimetrische schaal).

Op het niveau van het rioleringsnetwerk wordt tijdens de eerste verspreiding een volledig bezoek afgelegd, inclusief het markeren van de schachten met het nummer dat overeenkomt met het plan, evenals de metingen van de hoogten van slib.

Er wordt een spreidingsschema opgesteld, inclusief de spreidingsdata, de locatie van de schachten, hun nummering, de hoeveelheden product die per perceel en per week moeten worden verspreid, de situatie (metingen en conditie van slib en water), de hoeveelheid product dat niet evacueert, het niveau van geur, de mensen die de controle en verspreiding hebben uitgevoerd.

Rapporten

Vier volledige rapporten zijn overgegeven aan de klant volgens de voorziene planning : voor behandeling, na vier, acht en twaalf maanden na de eerste behandeling. De rapporten worden binnen de 20 werkdagen vanaf elke meting campagne overgedragen. Bathymetrie tabellen, analyse’s (indien nodig), commentaren en conclusie’s inbegrepen.

Alle bezoeken, metingen en analyse’s zijn in aanwezigheid van de klant uitgevoerd.

Wilt u meer informatie over dit product ?
Ontdek onze gedetailleerde productbrochure en onze referenties BIO-COL

2
Contact

Idrabel SPRL